محصولات

جنس بدنه

اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)

مورد مصرف

گرمایش, مشعل گازوئیلی, مشعل گازی, موتور خانه

ولتاژ عملکرد

220 ولت

سیستم الکترونیکی

آنالوگ